www.trener.edu.pl - trener szkoleń biznesowych - integracja, szkolenia, coaching, doradztwo

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA NEGOCJACJE, UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE, KOMUNIKACJA, UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE, SZKOLENIA DLA TRENERÓW, SZKOLENIA INTEGRACYJNE

Coaching menedżerski

to proces doskonalenia kompetencji w obszarze ISTOTNYM dla rozwoju menedżera. OPIERA SIĘ na partnerskiej relacji i zaufaniu POMIĘDZY coachem a menedżerem. Pomaga menedżerowi osiągnąć cele postawione przez sponsora lub niego samego.

 Coaching menedżerski jest procesem nastawionym na osiągnięcie konkretnych rezultatów, realizowanym w środowisku biznesowym oraz przynoszącym wymierne korzyści organizacji. Pełny, typowy cykl coachingu menedżerskiego, powinien składać się z szeregu uporządkowanych, logicznie następujących kroków.

Copyright © 2011-2024 TRENER.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Administracja: Pro Acti Training.