www.trener.edu.pl - trener szkoleń biznesowych - integracja, szkolenia, coaching, doradztwo

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA NEGOCJACJE, UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE, KOMUNIKACJA, UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE, SZKOLENIA DLA TRENERÓW, SZKOLENIA INTEGRACYJNE

SZACUNEK DLA KLIENTÓW

 • Coachowie szanują prawo innych osób do posiadania odmiennych przekonań i poglądów.
 • Nie podejmują prób przekonania innych co do wyższości swoich własnych przekonań, wartości lub poglądów.
 • Na początku zaistniałej relacji, coach zadba o to by klient zrozumiał istotę umowy coachingu, do jakiej między nimi dochodzi.
 • Coach nie dyskryminuje klienta pod żadnym względem. Coach nigdy nie wykorzystuje klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej.
 • Coach jest zobowiązany uzyskać zezwolenie klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje w charakterze referencji.
 • Coach szanuje treść wszelkich umów i dotrzymuje obietnic danych klientowi.

POUFNOŚĆ

 • Coach zachowuje w tajemnicy materiały uzyskane od klienta, z wyjątkiem sytuacji uzyskania pełnomocnictwa klienta, wymogu prawa, lub z innej ważnej przyczyny, takiej jak nieuchronne wyrządzenie szkody osobom trzecim.
 • Wspomniane materiały mogą być omawiane podczas sesji w cztery oczy, lub przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, tzn. telefon, komputer, poczta głosowa.

FEEDBACK I POSTĘPY

 • Coachowie podejmują racjonalne kroki w celu zbadania postępów poczynionych przez klienta. Jeśli klient nie posuwa się naprzód, należy otwarcie przedyskutować kwestię z klientem w ramach sesji coachingowej.
 • Coachowie tworzą i zachowują dokumentację zawierającą przebieg swojej pracy z klientami celem spełnienia wymagań zawodowych i prawnych.
 • Gdy zajdzie potrzeba, coachowie odsyłają klienta do innych profesjonalistów, takich jak doradca, terapeuta lub lekarz, kiedy dowiedzą się o problemie, który wymaga szczególnego potraktowania.
 • W przypadku pojawienia się przeszkód w prowadzeniu coachingu, coach podejmie stosowne wysiłki w celu ustalenia nowych warunków z klientem. Jeśli zakłócenia w coachingu okażą się długotrwałe, może to się wiązać z przedzieleniem klientowi innego tymczasowego coacha.
 • Relacja coachingowa zostaje zakończona z chwilą wygaśnięcia umowy między coachem i klientem, zwykle pod koniec ważności wcześniej zapłaconego kontraktu.
 • Jeśli coaching zakończy się z winy coacha przed wygaśnięciem umowy, zaoferuje on zwrot zapłaconego z góry wynagrodzenia, które obejmowało zakres niedokończonego coachingu.
 • Jeśli coaching zakończy się z winy klienta przed wygaśnięciem umowy, klient zapłaci wynagrodzenie w miejsce wymówienia, jeśli tak wcześniej ustalono.
14 ZASAD COACHA
 1. 1.Dbaj o własny rozwój
 2. 2. Nie zawiedź zaufania
 3. 3. Podejmuj się tylko tych zadań, do których czujesz się przygotowany
 4. 4. Bądź prawdomówny
 5. 5. Bądź lojalny
 6. 6. Szanuj autonomię klienta
 7. 7. Pamiętaj, że to Ty jesteś ostatecznym sędzią Twoich decyzji zawodowych
 8. 8. Dotrzymuj zobowiązań
 9. 9. Nie uważaj się za nieomylnego
 10. 10. Bądź wyczulony na problem konfliktu interesów
 11. 11. Dbaj o własną kondycję psychofizyczną
 12. 12. Pamiętaj o różnicy między celem a środkiem do celu
 13. 13. Staraj się patrzeć na innych coachów nie jak na rywali, ale jak na ludzi, z którymi można i warto współpracować
 14. 14. Pamiętaj, że szacunek dla samego siebie to wartość, której nie sposób przecenić

 

Copyright © 2011-2024 TRENER.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Administracja: Pro Acti Training.