www.trener.edu.pl - trener szkoleń biznesowych - integracja, szkolenia, coaching, doradztwo

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA NEGOCJACJE, UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE, KOMUNIKACJA, UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE, SZKOLENIA DLA TRENERÓW, SZKOLENIA INTEGRACYJNE

Polecam bezpłatne szkolenia w ramach EFS w Stowarzyszeniu Matrik

W ramach projektu „Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera” proponujemy 14 następujących kursów - modułów szkoleniowych:

Kurs 1: Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK
Kurs 2: Narzędzia do identyfikacji i analizy potrzeb oraz diagnozy organizacji
Kurs 3: Projektowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników
Kurs 4: Marketing usług szkoleniowych
Kurs 5: Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą
Kurs 6: Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi
Kurs 7: Psychologia w pracy trenera
Kurs 8: Facylitacja i moderacja jako narzędzia pracy z grupą
Kurs 9: Narzędzia do ewaluacji szkoleń i projektów szkoleniowych
Kurs 10: Narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą
Kurs 11: Metody i techniki stosowane w procesie planowania strategicznego
Kurs 12: Gry, ćwiczenia i case study jako narzędzia pracy trenera
Kurs 13: Profesjonalna prezentacja i praca z głosem jako narzędzia pracy trenera
Kurs 14: Wystąpienia publiczne i umiejętności retoryczne jako narzędzia pracy trenera

  

Kurs 1: Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie jest polecane osobom rozpoczynającym pracę trenerską lub trenerom, którzy mają doświadczenie zawodowe, jednak nie realizowali dotychczas żadnego kursu lub szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera.

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom, które od niedawna prowadzą oraz organizują szkolenia i inne spotkania o charakterze wdrożeniowym, edukacyjnym lub instruktażowym. Szkolenie jest dla osób, które chcą zapoznać się w pigułce z całym cyklem szkoleniowym i specyfiką pracy trenerskiej.

Szkolenie nie jest polecane absolwentom Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK i innych Kursów oraz Szkół Trenerów, ponieważ szkolenie jest dedykowane przede wszystkim osobom, które nie ukończyły żadnego metodycznego kursu typu „train the trainers”.

Szkolenie warto połączyć z:

Kurs warto połączyć z wybranym szkoleniem metodycznym, a mianowicie z kursem numer 2 - Narzędzia do identyfikacji i analizy potrzeb oraz diagnozy organizacji, kursem numer 3 - Projektowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, kursem numer 5 - Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą, kursem numer 6 - Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi, kursem numer 9 - Narzędzia do ewaluacji szkoleń i projektów szkoleniowych i kursem numer 10 - Narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą, jako naturalne rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z etapów cyklu szkoleniowego omawianych na Kursie Trenerów Zarządzania MATRIK. Kurs prezentuje całość cyklu szkoleniowego, jednak każdy z etapów realizowany jest w ograniczonym zakresie ze względu na konieczność ukazania całego cyklu w czterodniowym kursie.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· dowie się jak uczą się dorośli i co z tego wynika dla pracy trenera
· pozna jak zaprojektować dobre szkolenie
· pozna szeroką gamę atrakcyjnych metod, którymi warto prowadzić szkolenia

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· zaprojektuje dwudniowe szkolenie
· stworzy tekst (opis) do autorskich narzędzi szkoleniowych
· wykona własną prezentację trenerską

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· uświadomi sobie możliwości i potrzebę reagowania z pozycji trenera na różne style uczenia się ludzi dorosłych
· przemyśli różne możliwości pracy nad własnymi projektami szkoleniowymi i własnymi narzędziami trenerskimi
· uświadomi sobie swój potencjał trenerski

Program:

Dzień 1

· Początek szkolenia, rola integracji, rodzaje zabaw integracyjnych
· Zasady uczenia się ludzi dorosłych
· Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Dzień 2

· Cele szkoleniowe – formułowanie i realizacja
· Zasady projektowania szkoleń
· Projektowanie własnego szkolenia, prezentacja projektów wraz z informacją zwrotną
· Metody szkoleniowe

Dzień 3

· Ćwiczenie metod szkoleniowych, w tym przygotowywanie autorskiego opisu do narzędzi szkoleniowych
· Prezentacje uczestników – ćwiczenie mini-wystąpień przed grupą szkoleniową (cz. 1)
· Logistyka szkoleń

Dzień 4

· Prezentacje uczestników – ćwiczenie mini-wystąpień przed grupą szkoleniową (cz. 2)
· Ewaluacja szkoleń
· Trudne sytuacje i trudni uczestnicy na szkoleniach

Trenerzy prowadzący:

Remigiusz Pik

Trener zarządzania, coach. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development). W przeszłości artysta estradowy – wokalista, konferansjer. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, a od 7 lat dla kadry trenerskiej. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego trenera. Posiada duże doświadczenie w kontakcie z klientem wewnętrznym - analizie potrzeb szkoleniowych, projektowaniu i prowadzeniu szkoleń „szytych na miarę” oraz ewaluacji jako trener wewnętrzny w organizacjach o profilu finansowym. Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK postrzega jako platformę syntezy teorii z doświadczeniem biznesowym. Z wykształcenia pedagog. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Piotr Wiroński – Opiekun modułu

Doktor nauk humanistycznych o specjalizacji językoznawstwo. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development). Zrealizował ponad 6000 godzin szkoleniowych, w tym także szkoleń dla trenerów. Prowadził szkolenia m.in. w Akademii Mistrzów Treningu. Obecnie w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu retoryki w pracy trenera oraz Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK. Twórca licznych programów autorskich, autor publikacji, w tym książkowych, z zakresu trenerstwa i edukacji. Laureat nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Członek władz Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, obecny Wiceprezes. Twórca, założyciel i od początku istnienia Koordynator Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 2: Narzędzia do identyfikacji i analizy potrzeb oraz diagnozy organizacji

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Udział w szkoleniu rekomendujemy trenerom, którzy chcą nabyć umiejętność przeprowadzenia analizy dającej całościowy obraz potrzeb szkoleniowych firmy, projektowania szkoleń uwzględniających potrzeby organizacji, identyfikacji analizy problemów występujących w organizacji.

Szkolenie jest polecane dla osób prowadzących szkolenia, które powinny przynieść zmianę na poziomie całej organizacji, a nie tylko wybranej grupy uczestników.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK lub uczestniczyły w szkołach trenerów, które nie zawierały rozbudowanego modułu poświęconego identyfikacji i analizie potrzeb szkoleniowych.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· dowie się jaka jest rola całościowej identyfikacji potrzeb w budowaniu skutecznych programów szkoleniowych
· pozna jakich narzędzi może użyć do diagnozy różnych obszarów funkcjonowania firmy
· dowie się jak może wykorzystać najnowsze narzędzia informatyczne do analizy wybranych aspektów funkcjonowanie organizacji
· dowie się jak zdiagnozowane potrzeby w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji zamieniamy na szkolenia
· dowie się jak analizować zdobyte informacje i formułować zalecenia

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· przećwiczy stosowanie wybranych narzędzi identyfikacji i analizy potrzeb firmy w oparciu o rozbudowane i wieloaspektowe studium przypadku
· nauczy się prowadzenia wywiadów mających na celu zdobywanie rzetelnych informacji
· przećwiczy analizowanie problemów i ich rzeczywistych przyczyn
· nauczy się formułowania rekomendacji szkoleniowych i nie szkoleniowych
· przećwiczy sposób pracy w zespole konsultantów

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· uświadomi sobie swoje mocne strony w pracy analitycznej
· uświadomi sobie swoje obszary do dalszego rozwoju
· przemyśli holistyczne podejście do identyfikacji i analizy potrzeb w firmie i wynikające z tego korzyści

Program:

Dzień 1

· Identyfikacja potrzeb na poziomie strategicznym - analiza wyzwań w otoczeniu firmy, wybrane narzędzia analizy strategicznej
· Identyfikacja w obszarze organizacyjnym - struktura i jej adekwatność, dojrzałość organizacji, praktyczne narzędzia diagnozy organizacji

Dzień 2

· Identyfikacja potrzeb w obszarze personalnym - badanie obszaru kompetencyjnego

Dzień 3

· Identyfikacja potrzeb w poszczególnych obszarach specjalistycznych - marketing, sprzedaż, produkcja
· Diagnoza kultury i stylu organizacji - użyteczne modele i narzędzia do diagnozy kultury organizacyjnej

Dzień 4

· Analiza danych i formułowanie rekomendacji - narzędzia analizy danych, struktura raportu
· Przekładanie rekomendacji na działania szkoleniowe i doradcze w organizacji.

Trenerzy prowadzący:

Janusz Grząśko

Trener i konsultant z dwudziestoletnim stażem. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK (International Certificate in Assessing and Advising). Ukończył Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Podyplomowe Kadr Kierowniczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1993 - 1998 pracował w firmach pełniąc funkcje kierownicze m.in. jako szef agencji reklamowej, dyrektor oddziału warszawskiej firmy audytorskiej, dyrektor firmy handlowej. Od 1989r. prowadzi szkolenia i warsztaty oraz konsultacje dla firm. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i kontaktu z klientem. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Monika Jurgielewicz-Wojtaszek - Opiekun Modułu

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK (International Certificate in Assessing and Advising). W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i kontaktu z klientem. Posiada doświadczenie managerskie, od 1999 roku zajmuje się również rozwojem umiejętności innych, jako trener i doradca. Pracuje min. jako coach i mentor wspierając w rozwoju kadrę zarządzającą najwyższego szczebla.Trener ukierunkowany na rozwój umiejętności menedżerskich, efektywnego zarządzania sobą i podległym personelem. W swojej pracy wykorzystuje szczegółową wiedzę specjalistyczną i psychologiczną, teorię zarządzania, umiejętności interpersonalne i łączy to ze swoją wieloletnią praktyką managerską i trenerską. Konsultant zarządzania specjalizuje się w analizie potrzeb organizacji, ich kultury, rozwoju umiejętności zarządzania i wdrażania zmian oraz w realizacji projektów assessment i development center. Pomaga klientom w osiągnięciu spodziewanych rezultatów w rozwoju organizacji i rozwoju indywidualnej kariery zawodowej pracowników. Pracuje z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych wspierających diagnozę potencjału osobistego. Doradcai Asesor pomaga kandydatom starających się o Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Marian Kulig

Trener i konsultant z ponad piętnastoletnim stażem. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Assessing and Advising). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności i narzędzi menedżerskich, zarządzania projektami, szkoleniach dla trenerów oraz identyfikacji i analizie potrzeb szkoleniowych. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i kontaktu z klientem. Z wykształcania ekonomista; absolwent szkoleń dla trenerów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwajcarii. Autor artykułów w pismach „Szkolenia Pracownicze”, „Personel”, „Manager” i „Zarządzanie i Rozwój”. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 3: Projektowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie jest dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu projektowania szkoleń, nauczyć się dostosowywać metody i formy szkoleniowe do treści szkolenia, ustalać i precyzować cele szkoleniowe oraz poznać zasady projektowania sesji szkoleniowych i rozpisywania scenariuszy szkoleń.

Szkolenie nie jest przeznaczone dla absolwentów Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK oraz absolwentów innych Kursów oraz Szkół Trenerów, gdyż szkolenie zawiera podstawy metodyczne z zakresu projektowania szkoleń.

Szkolenie warto połączyć z:

Szkolnie jest po części uzupełnieniem i kontynuacją kursu numer 1 – Kurs trenerów zarządzania MATRIK (jest to rozwinięcie zagadnień z zakresu projektowania szkoleń), kursem numer 2 - Narzędzia do identyfikacji i analizy potrzeb oraz diagnozy organizacji (na podstawie zidentyfikowanych potrzeb ustala się cele szkoleniowe), kursem numer 4 - Marketing usług szkoleniowych (projektujemy oferty sprzedażowe), kursem numer 9 - Narzędzia do ewaluacji szkoleń i projektów szkoleniowych (na etapie projektowania szkoleń planujemy działania walidacyjne) oraz kursem numer 10 - Narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą (praktycznie ćwiczymy ustalanie i formułowanie celów).

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik :

· pozna zasady uczenia się osób dorosłych i ich wpływ na planowanie szkolenia
· zapozna się z doświadczalnym modelem uczenia się Davida A. Kolba
· określi swój profil uczenia się oraz jego wykorzystanie w pracy z grupą
· pozna i dobierze do określonych celów szkolenia odpowiednie metody szkoleniowe
· wyliczy różnorodne metody i formy szkoleniowe oraz krótko je scharakteryzuje
· zapozna się z zasadami logistyki szkoleń
· pozna zasady tworzenia materiałów szkoleniowych
· zapozna się z zasadami projektowania szkolenia wg zaproponowanego wzoru

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· zdefiniuje cele szkolenia dla poszczególnych sesji szkolenia
· opracuje ogólny plan szkolenia
· wskaże możliwe sposoby radzenia sobie w sytuacji niedociągnięć i trudności logistycznych oraz organizacyjnych szkolenia
· skonstruuje ofertę szkoleniową, która będzie nośna marketingowo i będzie uwzględniała różnych odbiorców szkoleń
· dobierze odpowiednie metody szkoleniowe do realizacji celów szkoleniowych
· zaprojektuje szczegółowo dwie sesje szkoleniowe z uwzględnieniem logistyki szkolenia dla 12-osobowej grupy

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· zrozumie znaczenie prawidłowego i szczegółowego określania celów szkoleniowych
· uświadomi sobie rolę sporządzania konspektu szkolenia z rozpisanymi formami pracy
· uzmysłowi sobie rolę dobrze sformułowanej oferty szkoleniowej

Podczas szkolenia uczestnicy określą swój profil uczenia się przy pomocy kwestionariusza. Dodatkowym wyróżnikiem szkolenia jest duże doświadczenie prowadzących w projektowaniu szkoleń, określaniu celów oraz znajomości kilkudziesięciu metod i form szkoleniowych, z których wiele zostanie wykorzystywanych w czasie szkolenia: ćwiczenia, omówienia, dyskusje, opisy przypadków (case study), analiza dokumentów, część warsztatowa, prezentacje uczestników, kula śnieżna, mini-wykłady i inne.

Program:

Dzień 1

· Cykl uczenia się wg teorii Davida A. Kolba oraz inne systemy nauczania dorosłych
· Cele szkoleniowe – ich specyfikacja i formułowanie wg założeń szkolenia
· Analiza przypadku – ćwiczenie stawiania celów

Dzień 2

· Analiza wybranych ofert z rynku – dobre praktyki projektowania
· Wstępne założenia projektowania – zasady dobrego projektowania (różne podejścia)
· Część warsztatowa – tworzenie rzeczywistych projektów szkoleń (cz.1)

Dzień 3

· Część warsztatowa – tworzenie rzeczywistych projektów szkoleń (cz.2)
· Prezentacja projektów i omówienie z udzieleniem trenerskiej informacji zwrotnej
· Zagadnienia logistyczne

Dzień 4

· Analiza klienta docelowego i zasady tworzenia oferty szkoleniowej
· Tworzenie ofert szkoleniowych
· Prezentacja i analiza marketingowa ofert szkoleniowych

Trenerzy prowadzący:

Anna Hejda

Trenerka i konsultantka z 16 letnim stażem, współwłaścicielka (wiceprezeska) firmy szkoleniowo-konsultingowej LEM Projekt, wiceprezeska Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development). Ma duże doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, opracowywaniu materiałów szkoleniowych. Jest Opiekunem Merytorycznym Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Jest autorką koncepcji wielu szkoleń m.in. w Akcji Masowej Przejrzysta Polska, Programie Rozwoju Bibliotek, Programie Decydujmy razem, Programie Sprawny Samorząd – Manager w urzędzie. Posiada duże doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej administracji samorządowej i rządowej, w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu projektowania szkoleń. Mieszka w Krakowie, pracuje w całej Polsce.

Wojciech F. Szymczak – Opiekun modułu

Politolog, w latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie w latach 1992 – 1998 prowadził działalność kupiecką. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania. Dyrektor EGERIA CONSULTING EXPERTS GROUP. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Assessing and Advising). Ponad to posiada certyfikaty: Action Learning Set Advisor; International Coach ICC; Extended DISC; FCODC Advisio. W latach 2002 – 2008 Wiceprezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Poprzedni opiekun merytoryczny Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK, a obecnie opiekun modułu projektowanie szkoleń w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK. Inicjator Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK – pierwszego tego typu inicjatywy w Polsce. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu projektowania szkoleń i narzędzi coachingowych w pracy z grupą. Autor rozdziału pt. „Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod i form ich realizacji” publikacji Vedemecum Trenera [Vademecum Trenera, red. A. Kuźniak, Kraków 2010] oraz współautor publikacji pt. „Profesjonalni trenerzy – czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty” [Szymczak W., Wański T., GWP 2011]. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 4: Marketing usług szkoleniowych

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Zajęcia dedykowane są wszystkim osobom, które w ramach swojej działalności trenerskiej odpowiedzialne są za sprzedaż usług szkoleniowych na rynku. Dotyczy to trenerów freelancerów jak
i trenerów bezpośrednio mających wpływ na budowanie marki firmy szkoleniowej na rynku biznesowym.

Szkolenie jest przede wszystkim weryfikacją obowiązkowych elementów wiedzy marketingowej przekształconej na niezbędne elementy strategii naszej własnej działalności szkoleniowej, która różni się i jest bardzo specyficzna w ujęciu rynkowym. Dywersyfikacja, pozycjonowanie, USP , marketing sensualny, reguły J.Troughta, podejścia do strategii i marki usług oraz jej wizualizacja, DNA i przesłania kluczowe to tylko niektóre pojęcia, plus elementy reklamy, jakie będą tematem zajęć. Dlatego podczas szkolenia będziemy ćwiczyć, analizować i tworzyć te elementy i narzędzia, które bezpośrednio potrzebne są trenerowi i usłudze szkoleniowej na rynku, zarówno w czasach kryzysu jak i wzrostu gospodarczego, co ma bezpośrednie przełożenie na sprzedaż usługi szkoleniowej.

Podczas szkolenia każdy uczestnik zostanie zainspirowany do przemyślenia własnego, marketingowego wizerunku na rynku. Prócz przykładów od trenerów, materiałem do pracy będą nasze własne działalności i postaci trenerskie. Prócz pracy warsztatowej, przeprowadzenia badań i analiz na "żywo" podczas szkolenia, będą nam towarzyszyły materiały filmowe i wizualizacyjne, a także wizyta eksperta i jego spojrzenie na marketing usług szkoleniowych z innej perspektywy.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy absolwentów Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK jak i innych Kursów i Szkół Trenerów.

Szkolenie warto połączyć z:

Uzupełnieniem szerokiego myślenia o strategiach marketingowych usługi trenerskiej, może być kurs numer 11 - Metody i techniki stosowane w procesie planowania strategicznego, dotyczący narzędzi używanych w procesie planowania strategicznego, który wskaże inne sposoby poszukiwania zasobów i potencjału na jakim możemy budować naszą markę na rynku.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· pozna istotę marketingu oraz jego rolę jako funkcję zarządzania
· pozna metody prowadzenia segmentacji i pozycjonowania produktów i usług
· pozna i zrozumie reguły wykorzystania badań marketingowych w praktyce
· pozna zasady budowania długotrwałych związków z klientem
· zrozumie specyfikę marketingu usług
· pozna reguły rządzące zachowaniem klientów indywidualnych i instytucjonalnych i etapów podejmowania decyzji zakupu
· pozna zasady budowania reguł USP i cyklu życia AIDA
· pozna podstawowe zasady wizualizacji

Na poziomie UMIEJETNOŚCI uczestnik:

· nauczy się korzystania z podstawowych narzędzi marketingowych
· będzie umiał wykorzystać marketing w zarządzaniu firmą szkoleniową
· będzie umiał konstruować plan promocji marketingowej
· będzie umiał poprowadzić działania promujących własną działalność szkoleniową
· będzie umiał wprowadzić reguły USP do działalności trenerskiej

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· zrozumie rolę i znaczenie marketingu partnerskiego
· uświadomi sobie istotę problemów marketingowych na rynku usług szkoleniowych

Program:

Dzień 1

· Istota i rozumienie marketingu: prawa marketingu, definicje, rozwój i przyszłość
· Specyfika marketingu usług - co się pod nią kryje, zwłaszcza w branży szkoleniowej
· Autoprezentacja marketingowa trenera
· Formy i możliwości marketingu firmy szkoleniowej

Dzień 2

· Badania i analizy marketingowe - focus group interview w pracy trenerskiej
· Segmentacja rynku
· Pozycjonowanie produktu i usługi
· Realność koncepcji 4P producenta i 4C klienta
· Marketing partnerski
· Marketing internetowy i w bezpośrednim kontakcie - AIDA w budowaniu marki trenera

Dzień 3

· Marketing sesnualny
· USP usługi szkoleniowej, trenera, szkolenia i tematu
· Formy promocji i reklamy
· Loga, nazwy i wizualizacje

Dzień 4

· Narzędzia Blue Ocean jako podejście do budowania strategii
· Praktyczne stworzenie podstaw wizerunku i marketingu nowej firmy

Trenerzy prowadzący:

Katarzyna Wolska – Opiekun modułu

Trener, coach personalny i konsultant. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK (International Certificate in Assessing and Advising). Dawniej dziennikarz Radia RMF, dziś dziennikarz miesięcznika "Personel i zarządzanie". Jako dyrektor zarządzający zajmowała się strategią marketingową w firmach produkcji telewizyjnej, a jako dyrektor ds. rozwoju w firmie doradczo-szkoleniowej. Współrealizowała projekty marketignowe i społeczne dla Grupy Eskadra, El Padre, Grik Media z którymi do dziś współpracuje. W dziedzinie marketingu w biznesie realizowała tematy dotyczące: satysfakcji klienta, marketingu personalnego, marketingu w NGO a także warsztaty strategiczne dotyczące budowanie strategii marketingowo-sprzedażowej. Na co dzień specjalizuje się w zajęciach indywidualnych dla najwyższej kadry zarządzającej oraz prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSE w Krakowie. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu prowadzenia szkoleń, profesjonalnej prezentacji oraz pracy z głosem. W latach 2006-2007 była członkiem zarządu, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Piotr Piasecki

Trener, konsultant, praktyk zarządzania. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development). W latach 2004 – 2009 był współtwórcą i prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem kapituły programowej konkursu „Inwestor w kapitał ludzki”. Wchodził w skład rady programowej i był publicystą kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy. W latach 2003 – 2005 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Był też jednym z inicjatorów pierwszego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK w Polsce. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia zakresu projektowania szkoleń. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie zarządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi i metod diagnostycznych, wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 5: Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie jest dedykowane osobom, które na co dzień pracują z różnorodnymi typami grup szkoleniowych. Specyfika grupy jako takiej, mocno wpływa na realizację celów szkoleniowych i w pracy trenera warto dążyć to tego, aby „zaprząc” proces grupowy dla celów edukacyjnych. Proces grupowy jest często zjawiskiem trudno uchwytnym i stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań trenerskich.

Podczas szkolenia będziemy obserwować i nazywać najważniejsze zjawiska procesu grupowego, zarówno w ujęciu strukturalnym, jak i dynamicznym. Będziemy doświadczać różnorodnych sytuacji szkoleniowych, w ramach których proces grupowy odgrywa istotną rolę oraz ćwiczyć adekwatne zachowania trenerskie wpływające korzystnie na proces grupowy. Zwrócimy także uwagę na rolę autorytetu trenera, sposoby jego budowania i wzmacniania.

Szkolenie rekomendujemy aktywnym trenerom, prowadzącym różnorodne szkolenia grupowe, nie będącymi absolwentami Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Absolwenci Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK natomiast mogą wziąć udział w szkoleniu, ponieważ treści szkolenia są rozszerzeniem zagadnień omówionych podczas Kursu. Szczególnie polecamy szkolenie osobom prowadzącym zajęcia z tematyki rozwoju kompetencji menedżerskich oraz rozwoju innych kompetencji społecznych.

Szkolenie warto połączyć z:

Ze względu na podobny charakter i częściowo wspólną tematykę szkoleń niemożliwe jest uczestniczenie jednocześnie w kursie numer 5 - Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą, kursie numer 6 - Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi i kursie numer 7 – Psychologia w pracy Trenera.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· zdobędzie wiedzę o naturze i składnikach procesu grupowego
· pogłębi rozumienie szkolenie jako interakcje treści merytorycznych i procesu grupowego

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· nabędzie umiejętności świadomego wpływania na proces grupowy
· nabędzie umiejętności adekwatnego reagowania na zaistniałe sytuacje podczas szkolenia

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· uświadomi sobie własną rolę w kształtowaniu sprzyjającego środowiska uczenia się dzięki dbałości o obserwację i interwencje w ramach procesu grupowego

Program:

Dzień 1

· Proces grupowy – elementy struktury i dynamiki procesu
· Dobry początek – mocne otwarcie
· Budowanie i wzmacnianie autorytetu trenera

Dzień 2

· Fazy rozwoju grupy – adekwatne zachowania trenera
· Sytuacje trudne z punktu widzenia procesu
· Wpływanie trenera na proces grupowy

Dzień 3

· Interwencje trenerskie w ramach procesu grupowego
· Informacja zwrotna
· Ćwiczenia regulujące elementy procesu grupowego

Dzień 4

· Ćwiczenia szczególnie angażujące proces grupowy
· Proces grupowy w interaktywnych metodach szkoleniowych
· Obiektywizacja obserwacji zjawisk procesowych

Trenerzy prowadzący:

Piotr Dudek – Opiekun modułu

Trener i konsultant. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development). Absolwent Zarządzania i marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od kilkunastu lat aktywny trener, zwłaszcza w obszarze rozwoju kompetencji menedżerskich i kompetencji osobistych. W ramach Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu prowadzenia szkoleń i jest opiekunem merytorycznym tego modułu szkoleniowego. W latach 2002-2008 zarządzał także Stowarzyszeniem Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Jako trener pracuje głównie z klientami korporacyjnymi, w ramach szkoleń biznesowych. Dominujące branże dla których świadczy usługi to: usługi finansowo-ubezpieczeniowe, outsourcing oraz handel wielko-powierzchniowy. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Izabela Karbownik

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, była Specjalistą ds. Szkoleń i Rozwoju zarówno w Polsce jak i za granicą, a także trenerem wewnętrznym w firmie handlu detalicznego. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową ASCENSIO Training and Coaching. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla firm z różnych branż, a od 2003 roku zajmuje się również coachingiem. W ramach Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu prowadzenia szkoleń. W wybranych projektach Stowarzyszenia MATRIK kształcących i rozwijających trenerów zarządzania odpowiada merytorycznie za proces rekrutacji. Była również wykładowcą na studiach podyplomowych dla trenerów i coachów w Wyższej Szkole Europejskiej. W rozwoju trenerów stara się łączyć doświadczenie, swoją wiedzę psychologiczną, szczególnie z zakresu różnic indywidualnych, a także umiejętności z zakresu coachingu grupowego (Organisation and Relationships System Coaching). W latach 2008-2010 była członkiem zarządu, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 6: Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi

Dla kogo jest przeznaczone:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą przedyskutować i przećwiczyć proces związny z trudnymi sytuacjami w pracy szkoleniowej – od zapobiegania im, przez radzenie sobie w wybranych przypadkach, aż do wyciągania wniosków na przyszłość. Każdorazowo podczas szkolenia omawiane będą klasyczne, najczęściej występujące sytuacje, a także kilka spośród zgłoszonych przez uczestników szkolenia. W trosce o rozwój umiejętności uczestników, w trakcie szkolenia uczestnicy będą prowadzili wybrane przez trenerów metody szkoleniowe, podczas których zmierzą się z różnymi trudnościami. Szkolenie będzie wzbogacone o zagadnienia z zakresu zarządzania konfliktem, radzenia sobie z oporem grupy i wiedzy na temat różnic indywidualnych.

Szczególnie polecamy udział w szkoleniu osobom prowadzącym zajęcia z tematyki rozwoju kompetencji menedżerskich oraz innych kompetencji społecznych.

Szkolenie rekomendujemy aktywnym trenerom, prowadzącym szkolenia grupowe z tematyki umiejętności miękkich i twardych, nie będących absolwentami Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK oraz innych szkołach trenerów. Absolwenci Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK natomiast mogą wziąć udział w szkoleniu, ponieważ treści szkolenia są rozszerzeniem zagadnień omawianych podczas kursu.

Szkolenie warto połączyć z:

Ze względu na podobny charakter i częściowo wspólną tematykę szkoleń niemożliwe jest uczestniczenie jednocześnie w kursie numer 5 - Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą, kursie numer 6 - Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi i kursie numer 7 – Psychologia w pracy Trenera.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· dowie się jak zapobiegać trudnym sytuacjom i pozna sposoby radzenia sobie z nimi
· pozna rodzaje interwencji trenerskich
· zidentyfikuje elementy wpływające na proces grupowy i ich znaczenie dla wystąpienia i rozwoju trudnych sytuacji szkoleniowych
· pozna rózne metody radzenia sobie z oporem grupy i indywidualnych uczestników

Na poziomie UMIEJETNOŚCI uczestnik:

· zmierzy się z realnie występującymi trudnościami na sali szkoleniowej
· przećwiczy różnorodne metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych
· przećwiczy metody wpływania na proces grupowy

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· przemyślI znaczenie róznic indywidualnych dla procesu grupowego i potencjalnych konsekwencji dla tworzenia się trudnych sytuacji szkoleniowych
· uświadomi sobie znaczenie interakcji treści szkolenia i procesu szkoleniowego w kontekście różnych metod szkoleniowych

Program:

Dzień 1

· Myślenie o trudnych sytuacjach jako o procesie - prewencja, interwencja, ewaluacja
· Zarządzanie wymaganiami klienta
· Kontekst społeczno – organizacyjny w realizacji szkoleń

Dzień 2

· Rozumienie własnych zachowań i zachowań uczestników – różnice indywidualne
· Rozpoznawanie intencji i potrzeb stojących za zachowaniami uczestników szkoleń
· Adekwatne dopasowanie zachowań trenera w różnorodnych sytuacjach szkoleniowych

Dzień 3

· Praca z oporem w grupie
· Style reagowania na sytuacje konfliktowe podczas szkolenia
· Budowanie bezpiecznego środowiska podczas szkolenia

Dzień 4

· Kategorie interwencji trenerskich
· Radzenie sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych
· Mapa myślenia o trudnych sytuacjach szkoleniowych

 

Trenerzy prowadzący:

Piotr Dudek

Trener i konsultant. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development). Absolwent Zarządzania i marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od kilkunastu lat aktywny trener, zwłaszcza w obszarze rozwoju kompetencji menedżerskich i kompetencji osobistych. W ramach Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu prowadzenia szkoleń i jest opiekunem merytorycznym tego modułu szkoleniowego. W latach 2002-2008 zarządzał także Stowarzyszeniem Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Jako trener pracuje głównie z klientami korporacyjnymi, w ramach szkoleń biznesowych. Dominujące branże dla których świadczy usługi to: usługi finansowo-ubezpieczeniowe, outsourcing oraz handel wielko-powierzchniowy. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Izabela Karbownik - Opiekun modułu

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, była Specjalistą ds. Szkoleń i Rozwoju zarówno w Polsce jak i za granicą, a także trenerem wewnętrznym w firmie handlu detalicznego. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową ASCENSIO Training and Coaching. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla firm z różnych branż, a od 2003 roku zajmuje się również coachingiem. W ramach Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu prowadzenia szkoleń. W wybranych projektach Stowarzyszenia MATRIK kształcących i rozwijających trenerów zarządzania odpowiada merytorycznie za proces rekrutacji. Była również wykładowcą na studiach podyplomowych dla trenerów i coachów w Wyższej Szkole Europejskiej. W rozwoju trenerów stara się łączyć doświadczenie, swoją wiedzę psychologiczną, szczególnie z zakresu różnic indywidualnych, a także umiejętności z zakresu coachingu grupowego (Organisation and Relationships System Coaching). W latach 2008-2010 była członkiem zarządu, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 7: Psychologia w pracy Trenera

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie jest przeznaczone dla trenerów, którzy chcą poszerzyć świadomość psychologicznych uwarunkowań własnej pracy. Szczególnie zapraszamy osoby, które chcą lepiej poznać procesy psychologiczne kierujące pracą i zachowaniem trenera i jednocześnie zwiększyć swój potencjał w pracy z grupą. Jest to intensywny warsztat, który dostarczy narzędzi do pracy z sobą samym jako trenerem oraz w relacji z grupą szkoleniową. Szczególnie zaakcentowane treści warsztatu to: rola i styl pracy trenera, otwartość na różnorodność zachowań, postaw i potrzeb, inteligencja emocjonalna, psychologia zmiany, wpływanie na emocje i motywację.

W szkoleniu mogą brać udział absolwenci Kusów i Szkół Trenerów w tym Kursu oraz Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK.

Szkolenie warto połączyć z:

Ze względu na podobny charakter i częściowo wspólną tematykę szkoleń niemożliwe jest uczestniczenie jednocześnie w kursie numer 5 - Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą, kursie numer 6 - Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi i kursie numer 7 – Psychologia w pracy Trenera.

Szkolenie warto połączyć z kursem 10 - Narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą, co podniesie jakość wykorzystania metod pracy z grupą i rozwoju uczestników szkoleń.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· pozna wybrane koncepcje psychologiczne, istotne z perspektywy poszerzania potencjału trenera
· zidentyfikuje osobiste zasoby trenera i własny styl pracy
· pozna czynniki wpływające na różnice między ludźmi w postrzeganiu rzeczywistości
· zidentyfikuje własne przekonania na temat sytuacji szkoleniowych i porówna je z przekonaniami innych
· dowie się w jaki sposób zwiększyć swoją elastyczność w reakcjach na różnorodność komunikacji, postaw i zachowań szkolonych
· poszerzy swoją wiedzę z zakresu emocji i inteligencji emocjonalnej
· pozna techniki zarządzania emocjami: poznawcze, oparte o zdolności lewej półkuli i kreatywne, oparte o zdolności prawej półkuli
· zapozna się z tematyką psychologii zmiany, istotnej w kontekście wsparcia motywacji uczestników na szkoleniu oraz zmiany nawyków po zakończeniu szkolenia
· dostrzeże własne obszary rozwojowe i dowie się jak może nad nimi pracować po szkoleniu

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· podniesie umiejętności dostrzegania zjawisk psychologicznych i wykorzystywania ich w pracy trenerskiej
· dookreśli własną rolę i styl trenerski
· podniesie umiejętność dostrzegania postaw i potrzeb uczestników szkoleń
· zwiększy umiejętność rozumienia i akceptacji różnic indywidualnych między uczestnikami szkoleń
· udoskonali umiejętność reagowania na sytuacje wynikające z różnic indywidualnych między uczestnikami szkolenia
· udoskonali umiejętność zarządzania różnorodnością na szkoleniu
· zdobędzie umiejętność rozpoznawania własnych schematów myśli i zachowań w sytuacji szkoleniowej
· zdobędzie umiejętność analizy poziomu inteligencji emocjonalnej
· podniesie umiejętność wpływania na własne emocje z korzyścią dla procesu grupowego

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· uświadomi sobie mechanizmy, które stoją za zachowaniem uczestników szkoleń
· uświadomi sobie przeżywane emocje w pracy trenera, w jaki sposób je odczuwa i jak na nie reaguje
· zwiększy gotowość do analizy i refleksji nad swoimi emocjonalnymi zachowaniami

Program:

Dzień 1

· Psychologiczna tożsamość Trenera
· Rola Trenera
· Osobista mapa Roli Trenera – moja tożsamość społeczna
· Styl pracy Trenera
· Osobista mapa Stylu Trenerskiego – moja tożsamość osobista

Dzień 2

· Różnice indywidualne
· Osobowość i temperament
· Style poznawcze
· Psychologiczne predyspozycje do pracy trenera
· Osobista mapa Predyspozycji do pracy Trenera

Dzień 3

· Inteligencja emocjonalna Trenera
· Kierowanie emocjami i zmiana sytuacji na szkoleniu
· Motywacja uczestników do pracy na szkoleniu i zmiana sytuacji na szkoleniu
· Mechanizmy grupowe
· Mapa rozwiązań - zmiana sytuacji na szkoleniu

Dzień 4

· Psychologia zmiany
· Planowanie rozwoju i strategii działania w obszarze psychologii pracy Trenera

Trenerzy prowadzący:

Aleksandra Kuźniak – Opiekun modułu

Trener i konsultant zarządzania, project manager, psycholog zarządzania o specjalności: zarządzanie zmianą. Prezes Grupy SYNERGIA –grupy firm zajmujących się m.in. szkoleniami i konsultingiem (www.grupasynergia.com). Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Certyfikowany konsultant - First Certification in Organizational Development Consulting (FCODC). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji trenerskich, menedżerskich, rozwoju osobistego, kreatywnego myślenia i technik twórczego rozwiązywania problemów. Zarządza i odpowiada merytorycznie za projekty Stowarzyszenia MATRIK kształcące i rozwijające trenerów zarządzania. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu ewaluacji szkoleń, budowania strategii rozwoju trenera zarządzania oraz etiud trenerskich – superwizyjnego warsztatu dla trenerów. Autor wielu artykułów na temat szkoleń i redaktor książki pt. „Vademecum Trenera” [Vademecum Trenera, red. A. Kuźniak, Kraków 2010]. W latach 2006-2008 była członkiem Zarządu, a od 2008 roku jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i przewodniczącą Komisji ds. Jakości Rynku Szkoleń.

Anna Leśnikowska-Jaros

Trener, konsultant HR i psycholog biznesu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Freelancer współpracujący w programach zatrudniania i rozwoju pracowników – oceny poziomu kompetencji, szkoleń oraz indywidualnych spotkań rozwojowych typu Development Coaching. Prowadzi treningi rozwoju kompetencji miękkich (inteligencja emocjonalna, automotywacja, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja) i wspierania zmian (osobistych i w organizacjach). Bierze udział w projektach aktywizacji zawodowej a także pomocy psychologicznej, skupionej na utrzymaniu Work-Life Balance. Odpowiada merytorycznie za proces rekrutacji i ewaluacji w projektach Stowarzyszenia MATRIK kształcących i rozwijających trenerów zarządzania. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego trenera, a na co dzień wspiera rozwój zawodowy trenerów jako Koordynator Łódzkiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK. jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.


Kurs 8: Moderacja i facylitacja jako narzędzia pracy w grupą

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie jest przeznaczone dla trenerów i konsultantów zarządzania pracujących metodami aktywnymi z grupami, a szczególnie dla tych, którzy prowadzą warsztaty strategiczne, pomagają w warsztatowym wypracowywaniu takich dokumentów jak np.: strategie rozwoju, strategie marketingowe, strategie promocji. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia pomogą również w pracy z grupami szkoleniowymi przy moderowaniu pracy warsztatowej, prowadzeniu dyskusji, omawianiu wyników, czy wypracowywaniu rozwiązań.

W szkoleniu mogą brać udział absolwenci Kursów i Szkół Trenerów w tym Kursu i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK.

Szkolenie warto połączyć z:

Szkolenie warto połączyć z kursem numer 2 - Projektowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, kursem numer 5 - Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą, kursem numer 6 - Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi oraz kursem numer 11 - Metody i techniki stosowane w procesie planowania strategicznego.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· pozna definicję moderacji i facylitacji oraz obszary w pracy trenera i konsultanta gdzie można stosować obie metody
· dowie się jaki zakres kompetencji czyli wiedzy, umiejętności i postaw musi prezentować trener, aby móc skutecznie moderować i facylitować pracę grupy
· dowie się jak moderacja i facylitacja wpisuje się w cykl szkoleniowy
· pozna zasady definiowania celu dla moderowanej i facylitowanej sesji warsztatowej
· pozna rodzaje celów – wynikowe i procesowe
· pozna wybrane metody i narzędzia moderacji i facylitacji oraz obszary możliwych zastosowań i ich ograniczenia
· pozna wybrane techniki kreatywne oraz obszary możliwych zastosowań i ich ograniczenia
· pozna teorię Fazy Rozwoju Grupy wg Corey’a
· pozna klasyfikację naturalnych ról zespołowych wg R. Meredith Belbin;
· dowie się o potencjalnych trudnych sytuacjach podczas moderowanej i facylitowanej sesji warsztatowej

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· będzie umiał zdefiniować cel dla moderowanego i facylitowanego warsztatu
· będzie umiał zastosować wybrane metody i narzędzia moderacji i facylitacji
· będzie umiał zastosować wybrane techniki kreatywne
· przećwiczy swoje zachowanie w trudnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć podczas moderowanej i facylitowanej sesji
· będzie umiał rozpoznać potrzeby, na które może odpowiedzieć moderowanyi facylitowany warsztat
· będzie umiał dokonać samooceny własnych kompetencji pod kątem bycia moderatorem i facylitatorem
· będzie umiał zaproponować rozwiązania adekwatne do fazy rozwoju, w którym znajduje się grupa

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· uświadomi sobie istnienie obszarów, w których moderacja i facylitacja mogą być bardzo skuteczne w pracy z grupą
· uświadomi sobie kierunek w jakim powinien rozwijać swoje kompetencje zawodowe, aby być skutecznym i profesjonalnym moderatorem i facylitatorem
· przekonania się o konieczności zaplanowania działań w zakresie moderowania i facylitowania – określenie potrzeb, definicja celu, przygotowanie sesji, oceny rezultatów
· uświadomienia sobie przydatność i ograniczenia wybranych metod i narzędzi moderacji oraz facylitacji 
· uświadomi sobie przydatność i ograniczenia wybranych technik kreatywnych
· przekonania się o konieczności uwzględniania elementów procesu grupowego – faz rozwoju grupy, różnych ról w zespole, trudnych sytuacji
· uświadomi sobie swoją naturalną rolę zespołową

Program:

Dzień 1

· Co to jest moderowanie i facylitowanie
· Jakie kompetencje powinien mieć moderator i facylitator
· Debata oxfordzka
· Metoda Word Cafe i metoda kuli śnieżnej

Dzień 2

· Formułowanie i rodzaje celów
· Planowanie sesji moderacji i facylitacji

Dzień 3

· Drzewo celów, drzewo problemów
· Metoda grup nominalnych
· Chińska encyklopedia, metoda odwróconego myślenia

Dzień 4

· Fazy rozwoju grupy wg. Corey’a
· Zastosowanie metody Analizy Pola Sił w pracy z grupą
· Zjawiska wspierające i zaburzające efektywną pracę grupową – syndrom Apollo, synergia grupowa, facylitacja społeczna, efekt Ringelmana, polaryzacja grupowa
· Naturalne role w zespole

Trenerzy prowadzący:

Dagmara Bieńkowska

Konsultantka i trenerka z 16 letnim stażem, współwłaścicielka firmy konsultingowo – badawczej Centrum Doradztwa Strategicznego (www.cds.krakow.pl), doradca i asesor w Międzynarodowym Procesie Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK i EDEXCEL, członek międzynarodowej organizacji ASHOKA – Innowatorzy dla dobra ogółu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Assessing and Advising). Posiada duże doświadczenie w facylitacji i moderacji zespołów tworzących m.in. partycypacyjnie strategie rozwoju gmin, powiatów i regionów, programy rewitalizacji przestrzeni miejskich, regionalne branżowe strategie rozwoju i programy rozwiązywania problemów. Posiada duże doświadczenie w moderacji prac zwłaszcza dużych grup. Facylituje i moderuje cykle spotkań ze społecznościami lokalnymi w ramach konsultacji społecznych przy lokalizacjach tzw. trudnych inwestycji. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu budowania strategii rozwoju trenera zarządzania, etiud trenerskich – superwizyjnego warsztatu dla trenerów i opiekuje się modułem Wprowadzenie do Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Anna Hejda – Opiekun modułu

Trenerka i konsultantka z 16 letnim stażem, współwłaścicielka (wiceprezeska) firmy szkoleniowo-konsultingowej LEM Projekt, wiceprezeska Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development). Ma duże doświadczenie w facylitacji i moderacji zespołów tworzących partycypacyjnie strategie rozwoju, wieloletnie plany inwestycyjne, programy rozwiązywania problemów. Posiada duże doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej administracji samorządowej i rządowej. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu projektowania szkoleń i obecnie jest Opiekunem Merytorycznym Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Mieszka w Krakowie, pracuje w całej Polsce. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 9: Narzędzia do ewaluacji szkoleń i ewaluacja projektów szkoleniowych

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie jest przeznaczone dla trenerów i konsultantów, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zamierzają badać lub już są odpowiedzialni za badanie efektów prowadzonych działań rozwojowych oraz ich wpływu na organizacje.

Ponadto szkolenie jest przeznaczone dla osób które pracują jako trenerzy wewnętrzni w organizacjach lub są pracownikami działów HR odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów rozwojowych oraz monitorowanie ich efektywności.

Szkolenie nie jest przeznaczone dla absolwentów Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK oraz absolwentów innych Kursów oraz Szkół Trenerów, gdyż szkolenie zawiera podstawy metodyczne z zakresu ewaluacji szkoleń.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Szkolenie umożliwia spojrzenie na organizację od strony ludzi którzy ją tworzą oraz efektów jakie mogą wywoływać ich działania. Ponadto, szkolenie dostarcza wiedzy z zakresu metodyki tworzenia narzędzi do mierzenia efektów szkoleniowych oraz umożliwia wejście w rolę konsultanta którego zadaniem jest monitorowanie zmian w organizacji oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć tworzenie projektów działań mających na celu wdrażanie i monitorowanie zmian w organizacji wywoływanych prowadzeniem działań rozwojowych. Ponadto, uczestnicy przećwiczą tworzenie narzędzi do monitorowania tych zmian i badania ich wpływu na organizację oraz przemyślą rolę oraz korzyści jakie może ze sobą nieść ewaluacja, szczególnie jeżeli zostanie potraktowana jako źródło bieżących informacji o stanie organizacji oraz mechanizm wsparcia dla wdrażania zmian organizacyjnych.

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· pozna pojęcia używane w procesie ewaluacji
· przeanalizuje modele oraz poszczególne poziomy oceniania szkoleń
· pozna narzędzia ewaluacji treningu stosowane na każdym poziomie dokonywanej oceny
· zapozna się z zasadami tworzenia raportu oraz rekomendacji dla klienta

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· udoskonali umiejętności konstruowania i stosowania arkuszy ewaluacyjnych i innych narzędzi ewaluacyjnych
· przećwiczy elementy sporządzania i prezentacji raportów z ewaluacji
· nabędzie umiejętności wykorzystywania efektów ewaluacji do modyfikowania przebiegu następnych szkoleń

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· zidentyfikuje własne obszary do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie stosowania narzędzi do ewaluacji szkoleń i kompleksowych projektów szkoleniowych na czterech poziomach ewaluacji.

Program:

Dzień 1

· Wprowadzenie do ewaluacji: definicje, schemat procesu
· Korzyści z przeprowadzania ewaluacji
· Model Kirkpatricka ewaluacji
· Narzędzia ewaluacji stosowane na I i II poziomie modelu Kirkpatricka

Dzień 2

· Ankieta szkoleniowa – projektowanie i analiza
· Narzędzia ewaluacji stosowane na III poziomie modelu Kirkpatricka
· Projektowanie i analiza arkusza obserwacji

Dzień 3

· Przygotowanie scenariusza wywiadu
· Narzędzia ewaluacji stosowane na IV poziomie modelu Kirkpatricka – dobór wskaźników
· Elementy statystyki dla trenerów
· Opracowanie i analiza wyników ankiet

Dzień 4

· Analiza procesu grupowego
· Przygotowanie raportu poszkoleniowego – struktura i zasady sporządzania
· Obliczanie finansowych rezultatów programów szkoleniowych – ROI (Return On Investment)
· Zagadnienia i problemy etyczne związane z ewaluacją szkoleń

Trenerzy prowadzący:

Sylwia Rybak – Opiekun modułu

Trener i konsultant zarządzania. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trener Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Od prawie 10 lat prowadzi szkolenia oraz projekty konsultingowe. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry menadżerskiej z zakresu budowania zespołu, zarządzania, zarządzania konfliktami i negocjacji oraz doskonalenia kompetencji interpersonalnych menadżerów. Ponadto zajmuje się oceną kompetencji kierowniczych i projektowaniem działań rozwojowych dla menadżerów. Od 5 lat prowadzi własną firmę szkoleniową, koordynuje pracę zespołów trenerskich oraz asesorów podczas Assessment i Development Center. Projekty realizuje w języku polskim i angielskim. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu ewaluacji i jest opiekunem tego modułu. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK Członkiem Komisji Etyki Zawodowej Stowarzyszenia MATRIK.

Piotr Szczęsny

Trener i konsultant z ponad 15 letnim doświadczeniem. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trener Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development). Główne obszary działalności to zarządzanie projektami, planowanie i zarządzanie strategiczne, ewaluacja oraz rozwijanie kompetencji trenerskich. Autor i współautor wielu szkoleń i programów szkoleniowych oraz narzędzi do ich ewaluacji. Ewaluator w Programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu ewaluacji. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 10: Narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą.

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy trenerów, konsultantów oraz coachów pracujących wewnątrz organizacji, którzy potrzebują zwiększyć zakres swoich umiejętności planowania rozwoju zawodowego pracowników, monitorowania i facylitowania indywidualnych i grupowych programów rozwojowych pracowników w organizacjach. Program szkolenia będzie przydatny szczególnie tym osobom, które towarzyszą dłuższy czas pracownikom w ich rozwoju, np. będąc trenerami wewnętrznymi, konsultantami oraz coachami. Jednocześnie ze względu na rozwojowy charakter modułu, każdy kto szuka swojego miejsca na rynku oraz pragnie skutecznie kierować swoim rozwojem znajdzie inspiracje do zmian w obszarze treningu, konsultingu oraz coachingu.

Szkolenie nie jest przeznaczone dla absolwentów Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK gdyż szkolenie zawiera podstawy metodyczne z zakresu rozwoju trenera zarządzania.

Szkolenie warto połączyć z:

Szkolenie warto połączyć z kursem numer 5 - Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą lub kursem numer 8 - Facylitacja i moderacja jako narzędzia pracy z grupą, ponieważ dostarcza unikalnych narzędzi przydatnych na różnych etapach procesu grupowego oraz rozwija umiejętności obserwacji procesu grupowego, facylitacji i moderowania.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· dowie się jak pomagać innym oraz sobie samemu formułować cele i plany rozwojowe
· dowie się w jaki sposób przeprowadzać przyjazną i skuteczną analizę tych planów przy użyciu różnorodnych narzędzi
· dowie się jakie narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi wspierają planowanie rozwoju zawodowego
· pozna na jakich zasadach następuje uczenie się w grupach i organizacjach
· pozna jakie metody i narzędzia służą uczeniu się w grupach
· dowie się jak dopasowywać metody rozwoju zawodowego do osób będących na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej
· dowie się na ilu poziomach można uruchamiać słuchanie i co można dzięki temu osiągnąć w pracy trenerskiej, konsultingowej oraz coachingowej
· pozna jakie metody służą facylitowaniu demokracji i otwartości w grupach o różnych potrzebach i interesach w organizacji/grupie/zespole
· dowie się co pomaga skutecznie działać trenerowi, konsultantowi i coachowi pomimo napięć
i konfliktów w grupie, z którą pracuje.

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· przećwiczy sposoby analizy zasobów, potrzeb, zagrożeń oraz możliwości związanych z wytyczaniem celów rozwoju zawodowego
· przećwiczy różnorodne metody formułowania i weryfikowania celów rozwojowych skupione na wywołaniu motywacji do realizacji wyznaczonych celów
· przećwiczy przygotowanie indywidualnego planu rozwoju w oparciu o wybrany osobisty cel związany z rozwojem zawodowym z użyciem różnorodnych formatek planu
· przećwiczy stosowanie narzędzia „Rzutnik i ekrany” do pracy z dylematem w rozwoju zawodowym i podejmowaniem decyzji
· przećwiczy moderowanie spotkań grupowych metodą „Action Learning” oraz metodą „Zespołu Reflektującego” w celu facylitacji indywidualnego rozwoju zawodowego
· przećwiczy tworzenie map powiązań do budowania różnorodnych procesów rozwojowych
· przećwiczy umiejętność słuchania na różnych poziomach
· przećwiczy budowanie mocnych pytań do interweniowania w różnorodnych sytuacjach pracy grupowej i indywidualnej
· przećwiczy stosowanie metody „Moje terytorium – nasze terytorium” w celu facylitowania demokracji i otwartości w pracy z grupami
· przećwiczy dobór metod rozwojowych do indywidualnych potrzeb pracowników (np. będących na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej i w różnym wieku)

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· przemyśli na ile efektywnie wspiera rozwój innych a na ile skutecznie kieruje własnym rozwojem
· uświadomi sobie jaki sposób może zwiększyć swój wpływ na rozwój ludzi, z którymi pracuje jako trener, konsultant i coach
· przemyśli co może wprowadzić do swojego warsztatu, aby móc lepiej pomagać innym w rozwijaniu ich kompetencji zawodowych
· uświadomi sobie jaki wpływ na rozwój pracowników ma możliwość zagospodarowywania ich zasobów
· przemyśli jak usprawniać pracę ludzi w grupach o zróżnicowanych potrzebach, interesach i postawach

Program:

Dzień 1

· Czym jest rozwój osobisty i zawodowy pracownika w organizacji
· Narzędzia do analizy zasobów i sytuacji zawodowej, użyteczne przy wytyczaniu celów rozwojowych
· Określanie obszarów do rozwoju w oparciu o poznane narzędzia i cele organizacji

Dzień 2

· Formułowanie i analizowanie celów rozwojowych na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw
· Narzędzia do planowania rozwoju zawodowego
· Planowanie rozwoju zawodowego i kierunkowanie działań w odniesieniu do celów organizacji

Dzień 3

· Metody pracy cochingowej z osobami i grupami w celu facylitowania ich rozwoju zawodowego
· Wspieranie motywacji pracownika do rozwoju
· Zastosowanie metod facylitowania rozwoju zawodowego

Dzień 4

· Dobór metod rozwojowych do pracowników o różnych potrzebach i interesach zawodowych
· Rozwijanie umiejętności pracy metodami coachingowymi podczas treningu, konsultacji oraz coachingu

Trenerzy prowadzący:

Joanna Jadach – Opiekun modułu

Trener, konsultant i coach. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development), Certyfikat Coacha – ICC oraz Certyfikat konsultanta - First Certification in Organizational Development Consulting (FCODC). Praktyk zarządzania sprzedażą oraz szkoleniami i rozwojem pracowników w korporacjach branży finansowej. Wykładowca studiów podyplomowych – Coaching w biznesie oraz Zarządzanie kompetencjami w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności trenerskich i menedżerskich oraz konsultacje i coaching indywidualny i grupowy. Pracuje dla organizacji projektując i wdrażając politykę, procesy i narzędzia w obszarze HR-u rozwojowego i strategicznego. Specjalizuje się w facylitowaniu indywidualnych i grupowych programów rozwoju zawodowego. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego trenera. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Anna Leśnikowska-Jaros

Trener, konsultant HR i psycholog biznesu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Freelancer współpracujący w programach zatrudniania i rozwoju pracowników – oceny poziomu kompetencji, szkoleń oraz indywidualnych spotkań rozwojowych typu Development Coaching. Prowadzi treningi rozwoju kompetencji miękkich i wspierania zmian, głównie dla kadry menedżerskiej firm produkcyjnych. Bierze udział w projektach aktywizacji zawodowej a także pomocy psychologicznej, skupionej na utrzymaniu Work-Life Balance. Odpowiada merytorycznie za proces rekrutacji i ewaluacji w projektach Stowarzyszenia MATRIK kształcących i rozwijających trenerów zarządzania. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego trenera, a na co dzień wspiera rozwój zawodowy trenerów jako Koordynator Łódzkiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 11: Metody i techniki stosowane w procesie planowania strategicznego

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie jest przeznaczone dla trenerów i konsultantów, którzy pracują lub chcą się rozwijać w obszarze planowania strategicznego, zarządzania strategicznego lub zarządzania projektami. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia pozwolą na profesjonalne prowadzenie warsztatów strategicznych, warsztatów twórczego rozwiązywania problemów, sesji określania celów organizacji lub pozycjonowania organizacji w jej otoczeniu.

Szkolenie warto połączyć z:

Szkolenie warto połączyć z kursem 2 - Narzędzia do identyfikacji i analizy potrzeb oraz diagnozy organizacji, koncentrującym się m.in. na rozwijaniu umiejętności diagnozy organizacyjnej i myślenia systemowego oraz kursem 8 - Facylitacja i moderacja jako narzędzia pracy z grupą, które rozwija metody facylitacji i moderacji w pracy z grupą, które można wprost wykorzystać w procesach planowania strategicznego.

W szkoleniu mogą brać udział absolwenci kursów i szkół trenerów w tym Kursu oraz Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· zapozna się szczegółowo z metodyką analizy strategicznej organizacji
· pozna zasady tworzenia planu strategicznego
· pozna narzędzia do analizy strategicznej organizacji
· pozna metody kreatywnego rozwiązywania problemów
· pozna zalety i ograniczenia poszczególnych metod analizy strategicznej organizacji oraz technik kreatywnego rozwiązywania problemów
· dowie się w jaki sposób optymalnie wykorzystać poznane metody i techniki analizy strategicznej organizacji oraz technik kreatywnego rozwiązywania problemów

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· będzie potrafił zaprojektować proces planowania strategicznego
· będzie potrafił zastosować wybrane metody analizy strategicznej
· będzie potrafił scharakteryzować wybrane metody twórczego rozwiązywania problemów
· będzie potrafił zastosować wybrane metody twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów organizacji
· będzie potrafił wzbudzać w sobie i u uczestników szkoleń postawę twórczą
· będzie potrafił określić zalety i ograniczenia poznanych metod analizy strategicznej organizacji oraz technik kreatywnego rozwiązywania problemów
· będzie potrafił odpowiednio dobierać poznane metody analizy strategicznej organizacji oraz technik kreatywnego rozwiązywania problemów do potrzeb organizacji
· będzie potrafił uzasadnić dobór wybranej metody do kontekstu szkolenia oraz grupy uczestników

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· uświadomi sobie rolę planowania strategicznego w rozwoju organizacji
· w oparciu o autorefleksję dokona wyboru metod i technik analizy strategicznej oraz twórczego rozwiązywania problemów w odniesieniu do własnego stylu trenerskiego.

Program:

Dzień 1

· Wprowadzenie do myślenia strategicznego
· Proces planowania strategicznego
· Mapa metod planowania strategicznego
· Metody kreatywnego rozwiązywania problemów w planowaniu strategicznym

Dzień 2 i 3

· Budowanie planu strategicznego dla firmy szkoleniowej
· Cykl sesji strategicznych oraz kreatywnych
· Poznanie metod, technik i narzędzi do planowania strategicznego oraz ich zastosowanie w pracy trenera

Dzień 4

· Mapa metod planowania strategicznego - analiza i refleksja
· Zalety i ograniczenia poznanych metod i ich zastosowanie
· Sformułowanie korzyści dla własnego warsztatu trenerskiego

Trenerzy prowadzący:

Dagmara Bieńkowska – Opiekun modułu

Konsultant i trener z 16 letnim stażem, współwłaściciel firmy konsultingowo – badawczej Centrum Doradztwa Strategicznego (www.cds.krakow.pl). Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Assessing and Advising). Doradca i asesor w procesie międzynarodowej certyfikacji trenerów zarządzania MATRIK i PEARSON EDEXCEL, członek międzynarodowej organizacji ASHOKA – Innowatorzy dla dobra ogółu. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procesów planowania i zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz zarządzania przestrzenią głównie dla instytucji publicznych i samorządowych. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu budowania strategii rozwoju trenera zarządzania, etiud trenerskich – superwizyjnego warsztatu dla trenerów i opiekuje się modułem Wprowadzenie do Międzynarodowej Certyfikacji Trenerów Zarządzania. Z wykształcenia geograf społeczny – specjalista w dziedzinie planowania przestrzennego i ekonomista. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Aleksandra Kuźniak

Konsultant i trener zarządzania, project manager, prezes Grupy SYNERGIA –grupy firm zajmujących się m.in. szkoleniami i konsultingiem (www.grupasynergia.com). Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Certyfikowany konsultant - First Certification in Organizational Development Consulting (FCODC). Praktyk planowania i zarządzania strategicznego. Zarządza i i odpowiada merytorycznie za projekty realizowane przez Stowarzyszenie MATRIK kształcące i rozwijające trenerów zarządzania. Jako prezes Zarządu Stowarzyszenia MATRIK odpowiada za strategię rozwoju Stowarzyszenia. Jako członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych odpowiada za strategiczny rozwój Izby, a jako przewodnicząca Komisji ds. Jakości Rynku Szkoleń za kształtowanie rynku szkoleniowego w Polsce. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu ewaluacji szkoleń, budowania strategii rozwoju trenera zarządzania oraz etiud trenerskich – superwizyjnego warsztatu dla trenerów. Autor wielu artykułów na temat szkoleń i redaktor książki pt. „Vademecum Trenera” [Vademecum Trenera, red. A. Kuźniak, Kraków 2010]. Z wykształcenia psycholog zarządzania o specjalności: zarządzanie zmianą. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Tomasz Wański

Konsultant i trener z 10 letnim stażem, właściciel firmy konsultingowo – szkoleniowej WIN (www.win.eur.pl). Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & PEARSON EDEXCEL (International Certificate in Training, Learning and Development). Certyfikowany konsultant metodyki ExtendedDISC® i Coaching Clinic®, absolwent szkolenia The Coaches Training Institute. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie operacyjnego zarządzania biznesowego, głównie działami serwisu, obsługi klienta i logistyki. Zdobył je pracując na stanowiskach kierowniczych w firmach państwowych, prywatnych i w korporacji Xerox w Polsce. W karierze trenera – konsultanta wspierał firmy w budowaniu i skutecznym wdrażaniu strategii w organizacjach biznesowych (na poziomie firmy/organizacji i działu), kreatywnym rozwiązywaniu problemów biznesowych, rozwijaniu umiejętności menedżerskich. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu projektowania szkoleń oraz etyki w zawodzie trenera zarządzania. Jest przewodniczącym Komisji Etyki Zawodowej Stowarzyszenia MATRIK. Z wykształcenia inżynier automatyk; ukończył szereg szkoleń menedżerskich i zawodowych. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 12: Gry, ćwiczenia i case study szkoleniowe jako narzędzia pracy trenera

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie jest przeznaczone dla trenerów pragnących zgłębić temat stosowania gier i case study w swojej pracy. Warsztaty mają na celu rozwinięcie i poszerzenie kompetencji trenerskich w zakresie metodyki gier (w tym mechaniki gier) i ćwiczeń szkoleniowych oraz pisania case study w aspekcie dostosowania do celów szkoleniowych. W czasie warsztatów uczestnicy przećwiczą przykładowe ćwiczenia, zagrają w gry oraz przeanalizują przykładowe case study, a następnie wypracują zasady budowania i opracowywania ćwiczeń, gier i case study szkoleniowych. W efekcie warsztatów uczestnicy zaprojektują prostą grę dydaktyczną, ćwiczenie i case study. Warsztaty umożliwią uczestnikom rozwinięcie kompetencji z zakresu budowania gier dydaktycznych, projektowania ćwiczeń szkoleniowych oraz samodzielnego pisania case study.

Szkolenie jest polecane dla trenerów, którzy chcą mieć nowe pomysły i inspiracje do pracy z grupą oraz planują wykorzystanie własnych autorskich gier. Szkolenie umożliwi też nabycie nowych kompetencji w obszarze opracowania i prowadzenia case study, jako jednego z najbardziej cenionych przez menedżerów narzędzi w szkoleniach.

W szkoleniu mogą wziąć absolwenci Kursów i Szkół Trenerów, w tym absolwenci Kursu i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK.

Szkolenie warto połączyć:

Szkolenie doskonale komponuje się z innymi tematami, a w szczególności z kursami numer 1 - Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK, kursem numer 3 - Projektowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, kursem numer 5 - Proces grupowy i narzędzia pracy z grupą , kursem numer 6 - Trudne sytuacje w pracy szkoleniowej i metody radzenia sobie z nimi, kursem numer 8 - Facylitacja i moderacja jako narzędzia pracy z grupą, kursem numer 9 - Narzędzia do ewaluacji szkoleń i projektów szkoleniowych oraz kursem numer 10- Narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą jako rozszerzenie i uzupełnienie treści poruszanych w ramach tych szkoleń w zakresie ćwiczeń, gier i case study.

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik :

· pozna genezę stosowania gier, ćwiczeń i case study w szkoleniach
· pozna specyfikację i podział gier oraz różnice między grą a ćwiczeniem
· będzie znał zasady tworzenia scenariuszy gry dydaktycznej, ćwiczeń oraz case study
· uzasadni celowość doboru gry dydaktycznej, ćwiczenia czy case study do realizacji celów szkoleniowych oraz do specyfiki uczestników.

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· przećwiczy różne typy krótkich gier dydaktycznych, ćwiczeń i case study
· napisze prostą instrukcję do gry, ćwiczenia i case study oraz uzyska trenerską informację zwrotną
· przećwiczy rozpisywanie gry z fabułą
· wykona (zaadoptuje) proste pomoce dydaktyczne do zastosowania w grze
· podczas szkolenia w grupie zdaniowej zaprojektuje grę dydaktyczną, ćwiczenie i case study oraz przećwiczy je z uczestnikami kursu

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· uświadomi sobie znaczenie odpowiedniego doboru gry, ćwiczenia i case study do realizowanego celu szkoleniowego
· będzie miał świadomość różnorodności gier, ćwiczeń i case study szkoleniowych
· przekona się do rzetelnego prowadzenia gry, ćwiczenia i case study włącznie z odpowiednią instrukcją oraz pełnym omówieniem gry

Program:

Wyjątkowo dynamiczne szkolenie zawierające wiele gier, ćwiczeń oraz case study szkoleniowych. Podczas szkolenia uczestnicy doświadczą różnych ćwiczeń, gier, case study oraz sami zaprojektują proste gry, ćwiczenia i case study, dzięki czemu nabędą umiejętności własnego projektowania tych metod szkoleniowych oraz będą mogli tworzyć własne narzędzia metodyczne.

Dzień 1

· Geneza gier dydaktycznych, ćwiczeń i case study i ich wykorzystania w kształceniu ludzi dorosłych
· Podział gier i ich użyteczność w szkoleniach
· Różnica pomiędzy grą a ćwiczeniem
· Geneza zastosowanie case study w szkoleniach

Dzień 2

· Gry dydaktyczne, ćwiczenia i case study - ich przydatność w szkoleniach
· Przećwiczenie krótkich gier, ćwiczeń i case study
· Omówienie i wskazanie przydatności przećwiczonych metod w szkoleniu

Dzień 3

· Projektowanie gier dydaktycznych, ćwiczeń i case study w praktyce
· Zaprojektowanie ćwiczenia
· Zaprojektowanie i wykonanie nośników gry dydaktycznej
· Samodzielne rozpisanie prostego case study

Dzień 4

· Prowadzenie gier dydaktycznych, ćwiczeń i case study w praktyce
· Rozegranie trzech gier przygotowywanych przez uczestników
· Rozwiązywanie i analizowanie rozpisanych case study
· Uczestniczenie i prowadzenie krótkich ćwiczeń grupowych
· Omówienie prezentowanych metod z pogłębioną informacją zwrotną

Trenerzy prowadzący:

Piotr Piasecki

Trener, konsultant, praktyk zarządzania. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development). W latach 2004 – 2009 był współtwórcą i prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem kapituły programowej konkursu „Inwestor w kapitał ludzki”. Wchodził w skład rady programowej i był publicystą kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy. W latach 2003 – 2005 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Był też jednym z inicjatorów pierwszego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK w Polsce. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia zakresu projektowania szkoleń. Jest wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie zarządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi i metod diagnostycznych, wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Wojciech F. Szymczak – Opiekun modułu

Politolog, w latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie w latach 1992 – 1998 prowadził działalność kupiecką. Od ponad 10 lat trener i konsultant zarządzania. Dyrektor EGERIA CONSULTING EXPERTS GROUP. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Assessing and Advising). Ponad to posiada certyfikaty: Action Learning Set Advisor; International Coach ICC; Extended DISC; FCODC Advisio. Jest certyfikowanym doradcą i asesorem w Międzynarodowym Procesie Certyfikacji Trenerów Zarządzania MATRIK. W latach 2002 – 2008 Wiceprezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Poprzedni opiekun merytoryczny Kursu Trenerów Zarządzania MATRIK, a obecnie opiekun modułu projektowanie szkoleń w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK. Inicjator Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK – pierwszego tego typu inicjatywy w Polsce. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu projektowania szkoleń i narzędzi coachingowych w pracy z grupą. Autor rozdziału pt. „Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod i form ich realizacji” publikacji Vedemecum Trenera [Vademecum Trenera, red. A. Kuźniak, Kraków 2010] oraz współautor publikacji pt. „Profesjonalni trenerzy – czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty” [Szymczak W., Wański T., GWP 2011]. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 13: Profesjonalna prezentacja i praca z głosem jako narzędzia pracy trenera

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Szkolenie polecamy wszystkim trenerom, niezależnie od specjalizacji i specyfiki ich pracy, ponieważ przygotowanie i prowadzenie prezentacji oraz właściwe operowanie głosem są niezbędnymi umiejętnościami w pracy trenerskiej. Jest istotne, aby to narzędzia doskonalić i w pełni wykorzystywać, uwzględniając przy tym swoje osobiste predyspozycje i preferencje.

Udział w tym szkoleniu nie wyklucza udziału w jakimkolwiek innym.

Szkolenie warto połączyć:

 

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· dowie się co wpływa na odbiór i zapamiętywanie przekazu wizualnego?
· dowie się jak projektować i wykorzystywać w prezentacji slajdy?
· dowie się jakie są zasady komunikacji niewerbalnej podczas prezentacji?
· dowie się jakie są możliwe struktury prezentacji?
· dowie się jakie mechanizmy w organizmie człowieka odpowiadają za jakość brzmienia głosu?
· dowie się jak pracować nad poprawą emisji i nośności głosu?
· dowie się jak poprawiać dykcję i artykulację w mówieniu?
· dowie się jak prawidłowo gospodarować oddechem?
· dowie się jak zwiększać komfort mówienia?
· dowie się jak dbać o higienę głosu?

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnik:

· przećwiczy projektowanie slajdów i efektywne wykorzystywanie narzędzi informatycznych
· przećwiczy prezentację przed grupą – aspekty wizualne, werbalne i pozawerbalne - język ciała
· przećwiczy gospodarowanie czasem i energią
· przećwiczy posługiwanie się humorem i uśmiechem podczas prezentacji
· przećwiczy oddychanie przeponowe
· przećwiczy wzmacnianie rezonansu głosu - luźne, szerokie gardło
· przećwiczy świadome przekazywanie intencji wypowiedzi - dynamika, artykulacja, tempo, dykcja, akcentowanie, pauzy, timbre głosu

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· przemyśli jakimi dysponuje atutami i jakie ma trudności przy przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji m.in. posługiwanie się narzędziami informatycznymi i głosem
· uświadomi sobie jak budować swój wizerunek przez prezentacje
· uświadomi sobie nad czym warto aby pracował po zakończeniu szkolenia
· uświadomi sobie jak poznane i przećwiczone nowe zagadnienia i techniki wpłyną na poziom przekazu w przyszłych wystąpieniach

Program:

Dzień 1

· Określanie celu prezentacji, analiza audytorium
· Zawartość i struktura prezentacji
· Przygotowywanie materiałów wizualnych w programie PowerPoint

Dzień 2

· Przygotowanie się do wystąpienia
· Prowadzenie prezentacji
· Praca z głosem - warsztaty

Dzień 3

· Komunikacja niewerbalna
· Techniki koncentrowania uwagi
· Prezentacje końcowe uczestników – praca z kamerą, feedback od grupy i prowadzących (cz. 1)

Dzień 4

· Prezentacje końcowe uczestników – praca z kamerą, feedback od grupy i prowadzących (cz. 2)
· Planowanie dalszego rozwoju

Trenerzy prowadzący:

Remigiusz Pik

Trener zarządzania, coach, z wykształcenia pedagog z przygotowaniem wokalnym. W przeszłości artysta estradowy – wokalista, konferansjer. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development). Od 10 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, a od 7 lat dla kadry trenerskiej. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju zawodowego trenera. Posiada duże doświadczenie w kontakcie z klientem wewnętrznym - analizie potrzeb szkoleniowych, projektowaniu i prowadzeniu szkoleń „szytych na miarę” oraz ewaluacji jako trener wewnętrzny w organizacjach o profilu finansowym. Pracę z głosem postrzega jako uniwersalne źródło lepszej jakościowo komunikacji poprzez świadome przekraczanie własnych przyzwyczajeń i nawyków w posługiwaniu się głosem. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Z wykształcenia pedagog.

Piotr Szczęsny – Opiekun modułu

Trener i konsultant z ponad 15 letnim doświadczeniem. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development). Główne obszary działalności to zarządzanie projektami, planowanie i zarządzanie strategiczne, ewaluacja oraz rozwijanie kompetencji trenerskich. Autor wielu prezentacji i programów szkoleniowych z różnych obszarów tematycznych. Specjalista komputerowy z doświadczeniem w projektowaniu graficznym. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu ewaluacji. Jest Członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

Kurs 14: Wystąpienia publiczne i umiejętności retoryczne jako narzędzia pracy trenera

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone:

Nie pokrywa się z modułami szkoły, choć zahacza o kompetencje w nich omawiane. Szkolenie ma charakter uniwersalny. Uczy kompetencji przydatnych w każdej pracy, zadaniu i działaniu, w którym występuje element prezentacji, przedstawiania założeń, programów, prowadzenia zajęć, referowania i zdawania sprawozdań, prowadzenia spotkań informacyjnych, promocyjnych, sprzedażowych. Polecane także osobom przygotowującym biznesowe teksty pisane takie jak: oferty, zaproszenia, informacje na stronach internetowych.

Szkolenie jest polecane absolwentom Kursów i Szkoły Trenerów, w tym absolwentom Kursu i Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK jak i uczestnikom, którzy nie uczestniczyli w żadnej ze Szkół Trenerów organizowanych przez Stowarzyszenie MATRIK.

Szkolenie warto połączyć:

 

Co będzie wiedział i potrafił uczestnik po ukończeniu szkolenia:

Na poziomie WIEDZY uczestnik:

· pozna jakie zasady przekazu werbalnego i niewerbalnego powodują skuteczność wystąpienia publicznego
· dowie się jak świadomie „robić dobre pierwsze wrażenie”
· pozna jakie środki i chwyty językowe sprzyjają tworzeniu profesjonalnego tekstu biznesowego

Na poziomie UMIEJĘTNOSCI uczestnik:

· przećwiczy kilkakrotnie własne wystąpienia publiczne w różnych wariantach i sytuacjach
· przećwiczy twórcze myślenie w pracy z językiem
· przećwiczy tworzenie własnego biznesowego tekstu pisanego w oparciu o zasady skutecznej retoryki

Na poziomie POSTAWY uczestnik:

· uświadomi sobie wagę dobrego przygotowania wystąpienia i jego skutecznego wygłoszenia
· uświadomi sobie bogactwo możliwości językowych służące świadomemu kreowaniu swojej marki i profesjonalizmu w wystąpieniach publicznych i tekstach pisanych

Program:

Dzień 1

Komunikacja niewerbalna w wystąpieniu publicznym

· Zarządzanie kontaktem wzrokowym w wystąpieniu
· Postawa stojąca i siedząca w wystąpieniu, rola atybutów
· Gesty
· Doskonalenie pamięci mówcy
· Efekt pierwszego wrażenia

Dzień 2

Komunikacja werbalna w wystąpieniu publicznym

· Rodzaje publiczności – co z tego wynika
· Przygotowanie się do wystąpienia – ważne zasady
· Rola wstępu i zakończenia w strukturze wystąpienia
· Trema

Dzień 3

· Środki retoryczne i chwyty językowe
· Twórcze myślenie w pracy z językiem
· Wystąpienia publiczne uczestników – obszerna informacja zwrotnia trenerów i grupy (cz. 1)
· Tworzenie własnych biznesowych tekstów pisanych

Dzień 4

· Wystąpienia publiczne uczestników – obszerna informacja zwrotnia trenerów i grupy (cz. 2)
· Prezentacja własnych biznesowych tekstów pisanych – obszerna informacja zwrotnia trenerów i grupy

Trenerzy prowadzący:

Marian Kulig

Trener i konsultant z ponad piętnastoletnim stażem. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Training, Learning and Development) oraz Międzynarodowy Certyfikat Doradcy i Asesora MATRIK & THAMES VALLEY UNIVERSITY (International Certificate in Assessing and Advising). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności i narzędzi menedżerskich, zarządzania projektami, szkoleniach dla trenerów oraz identyfikacji i analizie potrzeb szkoleniowych. W Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i kontaktu z klientem. Z wykształcania ekonomista; absolwent szkoleń dla trenerów w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwajcarii. Autor artykułów w pismach „Szkolenia Pracownicze”, „Personel”, „Manager” i „Zarządzanie i Rozwój”. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Piotr Wiroński – Opiekun modułu

Doktor nauk humanistycznych o specjalizacji językoznawstwo. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Zawodowy Trenera Zarządzania MATRIK (International Certificate in Training, Learning and Development). Zrealizował ponad 6000 godzin szkoleniowych, w tym także szkoleń dla trenerów. Prowadził szkolenia m.in. w Akademii Mistrzów Treningu. Obecnie w Szkole Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi zajęcia z zakresu retoryki w pracy trenera oraz Kurs Trenerów Zarządzania MATRIK. Twórca licznych programów autorskich, autor publikacji, w tym książkowych, z zakresu trenerstwa i edukacji. Laureat nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Członek władz Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, obecny Wiceprezes. Twórca, założyciel i od początku istnienia Koordynator Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Załącznik Rozmiar
HARMONOGRAM - Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK - narzędzia pracy trenera.pdf 57.84 KB

 

Copyright © 2011-2024 TRENER.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Administracja: Pro Acti Training.