www.trener.edu.pl - trener szkoleń biznesowych - integracja, szkolenia, coaching, doradztwo

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA NEGOCJACJE, UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE, KOMUNIKACJA, UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE, SZKOLENIA DLA TRENERÓW, SZKOLENIA INTEGRACYJNE

 

Oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług doradczych. Moje długoletnie doświadczenie, swoboda i elastyczność mojego działania przekłada się na doskonałe rezultaty pracy.

Moja pomoc może być użyteczna przy dokonywaniu zmian wewnątrz jednej organizacji oraz przy realizacji projektów z udziałem wielu organizacji.

 

Zapraszam do zapoznania się z opisem usług doradczych na podstronach

 

 

Pomiar i rozwój odporności psychicznej MTQ 48

Odporność psychiczna (mental toughness) „to cecha osobowości, określająca w znaczący sposób, jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami… niezależnie od sytuacji”

P. Clough, D. Strycharczyk, 2012

 

Dobra wiadomość jest taka, że odporność psychiczną można wzmacniać i rozwijać!

 

Mental Toughness Questionnaire

 

MTQ Wiktor Wojciechowski

 

 

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

 Badanie MTQ48 jest oparte na analizie czterech kluczowych dla Odporności Psychicznej obszarów tzw. 4C:

  • Control = Poczucie wpływu (samokontrola i poczucie sprawczości)
  • Commitment = Zaangażowanie (odpowiedzialność i wytrwałość)
  • Challenge = Wyzwanie (otwartość na zmiany)
  • Confidence = Pewność siebie (wiara we własne umiejętności i swój wpływ na innych)

 

 

 

 

Zintegrowany Model Przywództwa ILM72

Kwestionariusz ILM72 jest efektem badań prowadzonych przez AQR International we współpracy z brytyjskim ILM, czyli Instytutem Rozwoju Przywództwa i Zarządzania.

Służy ocenie kompetencji liderskich i zarządczych. Jest bazą do oceny umiejętności i ich rozwoju. Analiza wyników indywidualnych jest podstawą do szkoleń menedżerskich i coachingu menedżerskiego.

ILM72 jest normatywnym rzetelnym narzędziem psychometrycznym i weryfikuje przyjęty lub przeważający indywidualny styl przywództwa menedżera w 9 wymiarach:

3 skalach ogólnych oraz 6 szczegółowych.

 

 ILM72 Wiktor Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 ILM Wiktor Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011-2021 TRENER.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Administracja: Pro Acti Training.